اطلاعات تماس


 

فروشگاه تجهیزات خطوط لوله برساد صنعت

انبار تهران : خیابان خاوران، روبروی خیابان تفرشی، پ ۲۴۳ و ۲۴۱

تلفن: ۳۳۳۲۷۶۰۹ | ۳۳۳۲۷۶۰۹ | ۳۳۰۱۳۳۵۱

فکس: ۸۹۷۸۵۹۹۱

موبایل محمدشاه: ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰  |   موبایل طهماسبی: ۰۹۱۲۱۴۹۳۳۰۲

آدرس ایمیل

E-mail: alireza.mohammadshah@gmail.com

Call Now Buttonتلفن: 33327609